Invitasjon - Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 for SpareBank 1 Nord-Norge

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 3. kvartal 2007 for SpareBank 1 Nord-Norge vil det bli avholdt pressekonferanse i Tromsø onsdag 24. oktober 2007 kl. 10.00.
Presentasjonen vil bli holdt i bankens lokaler.

Tromsø, 12. oktober 2007
SpareBank 1 Nord-Norge
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner