Invitasjon - Presentasjon av regnskap for 1. kvartal 2012 for SpareBank 1 Nord-Norge

I forbindelse med fremleggelsen av regnskap for 1. kvartal 2012 for SpareBank 1 Nord-Norge vil det bli avholdt pressekonferanse i Tromsø torsdag 26. april kl. 14.30.

Presentasjonen vil bli holdt i Rødbanken, Storgata 65, Tromsø, 2. etg. (adm. direktørs kontor). Henvendelse i kundemottaket i 1. etg.

Vel møtt!

Tromsø, 23. april 2012
for SpareBank 1 Nord-Norge                                            
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør                     

 

 

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner