Invitasjon - Presentasjon av regnskap for 2. kvartal 2012 for SpareBank 1 Nord-Norge

I forbindelse med fremleggelsen av 2. kvartals regnskap for 2012 for SpareBank 1 Nord-Norge vil det bli avholdt pressekonferanse i Tromsø torsdag 9. august 2012 kl. 09.30.

Presentasjonen vil bli holdt i Rødbanken,3. etg., Storgata 65, Tromsø. Henvendelse i kundemottaket i 1. etg.

Vel møtt!

Tromsø, 6. august 2012

for SpareBank 1 Nord-Norge    
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner