Invitasjon - Presentasjon av regnskap for 3. kvartal 2010 for SpareBank 1 Nord-Norge

I forbindelse med fremleggelsen av regnskap for 3. kvartal 2010 for SpareBank 1 Nord-Norge vil det bli avholdt pressekonferanse i Tromsø torsdag 28. oktober 2010 kl. 1000.

Presentasjonen vil bli holdt i Rødbanken, Storgata 65, Tromsø. Henvendelse i informasjonsskranken i 1. etg.

Vel møtt!

Tromsø, 26. oktober 2010

for SpareBank 1 Nord-Norge                                            

Stig-Arne Engen                                                

kommunikasjonsdirektør                     

 

 

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner