Invitasjon til presentasjon av regnskap 1. kvartal 2009

SpareBank 1 Nord-Norge har gleden av å invitere til presentasjon av regnskap for 1. kvartal 2009.
 
Tid:                 Onsdag 29. april 2009 kl 08.00
Sted:               Hotel Continental i Oslo, Bankettavdelingen, 3. etg.
Presentasjonen vil bli ledet av:
 
Viseadm. direktør Oddmund Åsen
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes
 
                                              
Enkel frokostservering.
 
 
Velkommen.
 
 
Tromsø, 15. april 2009
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
 
Hans Olav Karde (sign.)                                                         Oddmund Åsen (sign.)
adm. direktør                                                                          viseadm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner