Invitasjon til presentasjon av regnskap 3. kvartal 2010

SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS har gleden av å invitere til presentasjon av regnskap for 3. kvartal 2010.

 

Tid:                 Torsdag 28. oktober 2010 kl 08.00
Sted:               Hotel Continental i Oslo, Bankettavdelingen, 3. etg.
Presentasjonen vil bli ledet av:

 

SpareBank 1 Nord-Norge
Viseadm. direktør Oddmund Åsen
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes
                                              

SpareBank 1 Gruppen AS

Adm. direktør Kirsten Idebøen         

 

                                  
Enkel frokostservering.

 

Velkommen.

 

 

Tromsø, 14. oktober 2010
SpareBank 1 Nord-Norge

 

Hans Olav Karde (sign.)                                                        

adm. direktør                                                 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner