Invitasjon til pressekonferanse: SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse

Fredag 27. april konstitueres styret i SpareBank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse. I anledning møtet inviterer vi pressen til en pressekonferanse klokken 1300 i Rødbanken (Tromsø).

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge vedtok tidligere i år å etablere en nordnorsk kulturnæringsstiftelse. Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen i SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde, det vil si Nord-Norge og Svalbard. Bidrag kan ytes gjennom regulære tilskudd, lån eller investeringer. Fra oppstart disponerer Stiftelsen 100 millioner kroner.

På pressemøtet vil styreleder Bjørn Simensen sammen med øvrige styremedlemmer orientere om stiftelsens arbeid.

Dato: Fredag 27. april 2012
Tidspunkt: 1300
Sted: Festsalen i Rødbanken, 3. etg (Inngang fra Fr.Langes gate)

Styret i SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse

Styreleder: Bjørn Simensen (Nordland/Oslo)
Styremedlem:  Erling Walsøe, (Finnmark)
Styremedlem:  Karl Kristian Hansen (Troms)
Styremedlem:  Vebjørg Thoe (Nordland)
Styremedlem:  Britt Kramvig (Troms)
Varamedlem:  Astrid Arnøy (Nordland)

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner