Kjøp av 75 % av aksjene i North-West 1 Alliance Bank gjennomført

SpareBank 1 Nord-Norge har nå gjennomført kjøpet av 75 % av aksjene i North-West 1 Alliance Bank.  De øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky, St. Petersburg.  Hovedkontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med kontor i Murmansk.
                              
Offisiell åpning av North-West 1 Alliance Bank er i dag, 16. september 2010.

 

Det vises for øvrig til børs- og pressemelding 29.7.2010.

 

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
adm. direktør Hans Olav Karde tlf. 901 51981
viseadm. direktør Oddmund Åsen tlf 906 72757

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner