Konjunkturbarometer for Nord-Norge: - Landsdelen investerer for vekst

Høstens KB viser at det i 2014 fortsatt vil være god fart i nordnorsk økonomi, til tross for at norsk økonomi forventes å flate ut.
 
- Veksten drives av økt eksport og investeringer i infrastruktur for å kunne utnytte de naturressursene vi har i nord, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank1 Nord-Norge.
 
Investeres for 200 milliarder
KB har kartlagt planlagte investeringer i Nord-Norge fram mot 2020. Disse antas å representere om lag 75 prosent av de samlede investeringer i landsdelen i perioden. 
 
Det er planlagt investeringer for nærmere 200 milliarder kroner, i hovedsak innen offshore, bolig, infrastruktur, kraft og helse. 
 
- Særlig bygg- og anleggssektoren nyter godt av det høye aktivitetsnivået med utbygging av veier, kraftlinjer, næringsbygg og boliger. Dette er investeringer som gjør Nord-Norge sentral i Norges økonomiske vekst, sier Janson. 
 
Mangler fagfolk
Et stramt arbeidsmarked har lenge vært en begrensning for næringslivet. Mens det i dag er stor behov for fagarbeidere innenfor bygg og anlegg, vil det i fremtiden kreves spisskompetanse innenfor flere næringer for å øke verdiskapningen i nord. 
 
- Tilgang på fagarbeidere er kritisk for bygging av infrastruktur, mens investering i kunnskap er avgjørende for fremtidig verdiskaping. Nord-Norge kan bli verdensledende på arktisk kunnskap. Det bør vi utnytte, sier Janson.  
 
Analysene i Konjunkturbarometeret for Nord-Norge er utarbeidet av Menon Business Economics. Du kan lese Konjunkturbarometeret for Nord-Norge ved å besøke vår nettside www.kbnn.no.

I KB presenteres et investeringskart for Nord-Norge, se vedlagte JPG-fil. Denne grafikken kan benyttes av media, og er også tilgjengelig i EPS-format. Denne kan fås ved å sende en e-post til morten.tonder.albertsen@snn.no.
 
Tromsø, 12. november 2013
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.