Konjunkturbarometeret for Nord-Norge våren 2012

Optimisme for nordnorsk næringsliv

Økt petroleumsaktivitet i nord skaper optimisme for et nordnorsk næringsliv i endring. 2012 er året hvor petroleumsindustrien for alvor tar steget nordover, men det nordnorske eierskapet utvannes.

- Store boreprogram og nye etableringer i landsdelen er bevis på at petroleumsindustrien søker nordover. I de kommende årene vil det vokse fram en nordnorsk leverandørindustri. Om vi ønsker å ta del i denne veksten må lokalt næringsliv dreie sin virksomhet mot petroleumsrelaterte aktiviteter, sier adm.dir Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.

Eierskap i endring
Norsk og nordnorsk industri er i liten grad påvirket av gjeldskrisen i Europa. Den eksportrettede industrien opplevde en nedgang siste halvdel av 2011, men denne trenden forventes å snu i 2012. Samtidig er eierskapet til den nordnorske industrien i endring.

- Majoriteten av industribedriftene i nord er enten eid av nasjonale eller multinasjonale selskap. Økt internasjonalisering tilfører kapital og kunnskap til landsdelen, men bidrar også til å utvanne det nordnorske eierskapet. Dette gjør de lokale arbeidsplassene sårbare for strategier og beslutninger som tas utenfor landsdelen, sier Karde. 

Avhengig av innvandring
Arbeidsledigheten i Nord-Norge er lav og folketallet økende. Innvandring gir et vesentlig og nødvendig bidrag til økningen i folketallet. Nord-Norge er avhengig av tilflytting for å dekke det framtidige behovet for arbeidskraft.

- Innvandringen til landsdelen kompenserer for flyttestrømmen ut av landsdelen og er helt nødvendig for å sikre levedyktige kommuner og nødvendig arbeidskraft. Åtte av ti nordnorske kommuner ville hatt en negativ befolkningsutvikling uten innvandringen til landsdelen. En viktig oppgave fremover er å sikre permanent bosetting i Nord-Norge for de 5.000 arbeiderne som pendler hit fra Sør-Norge, sier Karde.
 

Tromsø, 14. mai 2012
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.