Konsesjon til erverv av 75 % av aksjene i russisk bank


 
SpareBank 1 Nord-Norge forhandler sammen med OAO Bank Tavrichesky, St Petersburg om avtale om kjøp av samtlige aksjer i Agrokredbank fra nåværende eiere.
 
Ved overtakelsen vil banken ha avhendet eksisterende portefølje, men inneha fulle lisenser for bankvirksomhet i Russland. Agrokredbank skal omdannes og danne utgangspunkt for en ny bank i Nordvest Russland med hovedvirksomhet i Murmansk og registreringsadresse i St Petersburg. Avtalen vil være betinget av konsesjon fra russiske myndigheter.
 
Dersom avtalen gjennomføres vil aksjefordelingen i den nye banken bli:
SpareBank 1 Nord-Norge; 75 prosent og OAO Bank Tavrichesky; 25
prosent.
 
Kontaktpersoner hos SpareBank 1 Nord-Norge:
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes,
tlf. 77 62 22 11
mobil 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner