Landsdelens egen bank posisjonerer seg for nordnorsk vekst

Nord-Norge er inne i en fase med historisk sterk økonomisk vekst. For å følge den positive utviklingen i landsdelen henter banken inn 750 millioner kroner i ny egenkapital.
 
En viktig årsak til den positive utviklingen er landsdelens tilgang til verdifulle naturressurser og utnyttelsen av disse. Blant annet bidrar betydelige funn av olje og gass i Norskehavet og i Barentshavet til sterk vekst i oljenæringen både direkte og indirekte gjennom mange relaterte næringer. Dette ble så sent som i forrige uke aktualisert gjennom et nytt oljefunn i Barentshavet.
 
- Landsdelen fremstår som spennende og attraktiv, med stor bredde av muligheter, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
For å sikre at banken er i posisjon til å ta del i den lønnsomme veksten i landsdelen har representantskapet i dag enstemmig besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon av egenkapitalbevis på inntil 750 millioner kroner.  
 
- Vår visjon er "For Nord-Norge", og den forplikter. Som landsdelens egen bank skal vi være med på å muliggjøre oppturen. Derfor inviterer vi nå til en emisjon, sier Jan-Frode Janson.
 
For utfyllende kommentarer og samtaler kontakt gjerne kommunikasjonsdirektør Stig-Arne Engen, tlf. 913 60 990, eller konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183.
 
Tromsø, 09. september 2013
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.