Likviditetsgarantist-avtale med Sparebank 1 Markets AS

SpareBank 1 Nord-Norge har inngått en likviditetsgarantist-avtale med Sparebank 1 Markets AS for selskapets egenkapitalbevis.

Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs. Avtalen er i overensstemmelse med de krav som Oslo Børs stiller. Avtalen er gjeldene fra 2. januar 2017.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner