Liv B. Ulriksen blir ny konserndirektør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Nord-Norge (pressemelding)

Liv B. Ulriksen (47) er ansatt som konserndirektør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Nord-Norge. Ulriksen er i dag direktør for forretningsområdet Marin i forskningskonsernet Nofima. Hun vil tiltre stillingen etter nærmere avtale.

Liv B. Ulriksen er utdannet fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole, med master i økonomi og etterutdanning innen bedriftsanalyse fra BI. Hun har solid erfaring fra bank og finans, og har arbeidet i SpareBank 1 Nord-Norge i to perioder tidligere: Som bedriftsrådgiver i storkundeavdelingen og som banksjef for konsernkundeavdelingen. I 2003 ble hun ansatt som assisterende direktør i Fiskeriforskning, og har hatt en sentral rolle i opprettelsen av Nofima, der hun i dag er direktør for forretningsområdet Marin i det nye forskningskonsernet Nofima. 
 
Ulriksen har, og har hatt, en rekke tillits- og styreverv. Hun er blant annet styreleder i Nor-conserv AS, nestleder i TIL, nestleder i styret til Ludwig Mack AS og Macks Ølbryggeri AS, styremedlem i Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Gastronomisk Institutt AS, Marinvest AS og Norsk Sjømatsenter.
 
Liv B. Ulriksen har meget god kompetanse om finansmarkedet, og har gjennom sin yrkespraksis opparbeidet seg solid forretningsmessig kunnskap. I tillegg har hun en utdanningsbakgrunn som er godt tilpasset stillingen som konserndirektør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
For ytterligere informasjon kan Liv B. Ulriksen kontaktes på telefon 957 31 130. Administrerende direktør i SpareBank 1 Nord-Norge, Hans Olav Karde, kan kontaktes på telefon 901 51 981.
 
 
Tromsø, 5. mai 2008
 
Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner