Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram kostnadskontroll og gode tider i landsdelen gir SpareBank 1 Nord-Norge rekordresultater så langt i 2006.

-Trenden fra tidligere i år bekreftes gjennom resultatene for 3. kvartal. Som bank eksisterer vi i et skjebnefellesskap med landsdelen. Når det går godt for landsdelen, går det godt også for oss. Vi har det største distribusjonsnettet i Nord-Norge og er til stede der det skjer. Det gir seg i disse tider utslag i gode resultater. I tillegg har vi et vedvarende fokus på kostnader, noe som også bidrar, sier adm. dir. Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Gode tider gir også mindre tap. Reduserte nedskrivninger gir banken en netto inntekt på 11 millioner kroner så langt i år, mot et netto tap på 44 millioner for samme periode i fjor.
 
Utlånsveksten de siste 12 månedene er på 10,6 prosent, 13,4 prosent i Personmarkedet og 5,6 prosent i Bedriftsmarkedet. Innskuddsveksten i samme periode er på 7,2 prosent. Rentemarginen er 0,28 prosentenheter lavere enn i fjor. Fallet i rentemargin er et resultat av en fortsatt sterk konkurransesituasjon i bankens markedsområde, samt en positiv utvikling i kredittrisikoen i markedet. Fallet i rentemargin kompenseres således av vekst i bankens utlån.
 
Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 19,53 prosent.
Overskudd per grunnfondsbevis er på kroner 13,40.
 
Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet for 3. kvartal 2006. Det vil fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter, samt en mer kostnadseffektiv drift. Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Spørsmål rettes til adm. dir. Hans Olav Karde, telefon 77 62 24 01 eller viseadm. dir. Oddmund Åsen, telefon 77 62 20 94.
 
Se også bankens hjemmeside www.snn.no.
 
Tromsø, 31. oktober 2006
for Sparebanken Nord-Norge
 
 
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef
 
 
Fullstendig rapport inklusive tabeller, samt presentasjon av rapporten, kan lastes ned fra følgende linker:

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.