Meget stor søkning til den nye traineeordningen i Mack, TFDS og SpareBank 1 Nord-Norge

Søkningen til den nye traineeordningen som Mack, TFDS og Sparebanken Nord-Norge i fellesskap har utformet er meget stor.

Ved søknadsfristens utløp var det i alt 378 søkere til de planlagte 12 traineestillingene.  Søkerne fordeler seg med om lag 46 % kvinnelige søkere og 54 % mannlige.  Søkermassen har også et internasjonalt innhold idet vi har søkere fra flere land (Belgia, Sverige, Finland, Tyskland, Russland, Ukraina, Spania, Estland, USA, England og Brasil).  Både søkerantallet og fordelingen av søkerne på kjønn, alder og geografi viser at Nord-Norge er en interessant landsdel å arbeide i og at Mack, TFDS og SNN framstår som svært attraktive bedrifter å arbeide i.
 
Søknadene er tatt opp til vurdering og inntak vil finne sted første uke av februar. Traineeprogrammet starter 1. mars 2004.
 
For nærmere opplysninger kontakt
 
Ingrid Hernes, Mack                        77 62 45 16
Sture Flaaten, TFDS                        77 64 81 05
Olav Karlsen, SNN                           77 62 24 11

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner