Meldepliktig handel

Følgende primærinnsidere har kjøpt grunnfondsbevis i Sparebanken Nord-Norge 6. februar 2008 til kurs 110:

Følgende primærinnsidere har kjøpt grunnfondsbevis i Sparebanken Nord-Norge 6. februar 2008 til kurs 110:
 
Kjell Olav Pettersen, leder hovedstyret, kjøpt 1000, ny beholdning 2000 NONG
Tom Veierød, nestleder hovedstyret, kjøpt 1000, ny beholdning 2812 NONG
Elisabeth Johansen, medlem hovedstyret, kjøpt 400, ny beholdning 711 NONG
Gunnar Kristiansen, ansattevalgt vara til hovedstyret, kjøpt 2000, ny beholdning 3983 NONG
 
Mette Talseth Solnørdal, nærstående til viseadm. direktør Oddmund Åsen, har kjøpt 4100 til kurs 110. Ny beholdning for Oddmund Åsen inkludert nærstående er 7023 NONG.
 
Rigmor S. Berntsen, direksjonssekretær, har gjennom sitt 100 % eide selskap Rigamonti AS kjøpt 5000 til kurs 110.  Ny beholdning er 30537. 
 
Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel loven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner