Meldepliktig handel i SpareBank 1 Nord-Norges emisjoner

Vedlagt følger en liste over handel i tegningsretter og tegning av nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge foretatt av primærinnsidere i konsernet SpareBank 1 Nord-Norge og deres nærstående i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen og ansatteemisjonen.

Opplysningene om tegning i ansatteemisjonen i vedlagte liste for Geir Andreassen og Rolf Eigil Bygdnes erstatter opplysningene om tegning i ansatteemisjonen for disse to innsiderne I listen som var vedlagt børsmeldingen om meldepliktig handel i SpareBank 1 Nord-Norges emisjoner av 13. mai 2011 og er korreksjoner.

Handelen i tegningsretter i oversikten fant sted 13. mai 2011. Tegnede egenkapitalbevis er tegnet på grunnlag av tegningsretter, og/eller rett til å tegne som ansatt i SpareBank 1 Nord-Norge eller relevante datterselskaper. Tegningsperioden er 12. mai til 26. mai 2011.

Endelig tildeling er planlagt gjennomført 1. juni 2011.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker