NONG - Endelig behandling av årsregnskap 2006

Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge har i styremøte 20.2.2007 foretatt sin endelige behandling av årsregnskapet for 2006.  Sammenlignet med det foreløpig avlagte regnskap er konsernets (ikke morbankens) driftsresultat før skatt økt med 31 mill kroner til 972 mill kroner.
 
De viktigste endringene er (tall fra foreløpig regnskap i parentes)
 
 


Resultat før skatt
972 mill kroner      
(941 mill kroner)
Kostnadsprosent
48,6 %
(49,9 %)
Egenkapitalavkastning etter skatt        
24,6 %
(23,7 %)
Kapitaldekning (NGAAP)
10,36 %
(10,58 %)
Kjernekapitaldekning (NGAAP)
9,77 %
(10,01 %)
 
Årsaken til resultatøkningen er inntektsføring av kr 31 mill i konsernregnskapet (ikke morbanken) som følge av korrigert verdivurdering av bankens beholdning av verdipapirer.
 
Godkjenning av årsregnskapet skjer i møte i bankens representantskap 13.mars 2007.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01,
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94 eller konserndirektør finans
Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 77 62 22 11.
 
 
Tromsø, 20. februar 2007
for Sparebanken Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
 
Pressemeldingen inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker