NONG - flaggemelding

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag tegnet seg for 50.000.000 aksjer i emisjonen i Hurtigruten ASA.  Tegningskurs kr 1,-.  Før emisjonen hadde banken 2.418.413 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 8,7 %.  Etter emisjonen vil banken ha 52.418.413 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 15,3 %
 
Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes tlf 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner