NONG - Fondsemisjon og splitt registrert i Foretaksregisteret

Kapitalendring knyttet til fondsemisjon og splitt av egenkapitalbevis vedtatt av representantskapsmøtet i SpareBank 1 Nord-Norge 29. og 30. mars 2011 er nå registrert i Foretaksregisteret. Den nye eierandelskapitalen er kr 1 194 138 200 fordelt på 47 765 528 egenkapitalbevis à kr 25,-. Fondsemisjonen og splitten vil bli registrert i VPS den 5. april 2011.

 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
CFO  Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774
Advokat Petter Høiseth; mob +47 415 05035


This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner