NONG - Godkjenning årsoppgjør 2016

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har på representantskapsmøtet 28.03.17 gjort følgende vedtak:

  1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2016 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2016.
  2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2016 fastsettes til kr 3,45 per egenkapitalbevis, totalt 346 373 155,20 kroner. Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrerte eiere per 28.03.17. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 29.03.17.
  3. Banken avsetter 328 641 547,05 kroner til utjevningsfondet.
  4. Banken avsetter 400 769 635,35 kroner til utbytte i form av gaver til bankens samfunnseide kapital. 
  5. Banken avsetter 380 327 935,40 kroner til Sparebankens fond.

Det opplyses videre at utbytte utbetales 26.04.17. Eierandelsbrøk eksklusive utbytte for 2016 er uendret og er per 01.01.2017 beregnet til 46,36 %.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Konsernsjef Jan-Frode Janson: mob + 47 909 75 183

Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes: mob +47 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker