NONG - SpareBank 1 Nord-Norge styrker egenkapitalen

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge foreslår å gjennomføre emisjon på inntil 600 mill kroner gjennom:

· Garantert fortrinnsrettemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere på 450 mill kroner
· Rettet emisjon på inntil 150 mill kroner

Bakgrunnen for forslaget om å styrke egenkapitalen er som følger:

· Nye internasjonale regler for kapitaldekning endrer i betydelig grad beregningen av - og minimumskravene til - bankers soliditet.  SpareBank 1 Nord-Norge ønsker tidlig å sikre at konsernets kapitaldekning er i overensstemmelse med nytt regelverk.
· Banken ønsker å befeste sin posisjon som ubestridt solid.

Sammenlignet med per 31.12.10 vil de planlagte emisjonene øke konsernets kjernekapitaldekning med om lag 1,3 prosentpoeng.

- Gjennom å være i forkant av nye internasjonale regler for kapitaldekning ønsker SpareBank1 Nord-Norge å befeste sin posisjon som ubestridt solid, uttaler adm.direktør Hans Olav Karde.

Den rettede emisjonen på inntil 150 mill kroner er i hovedsak planlagt gjennomført mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og konsernets ansatte.   Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge er en allmennyttig stiftelse under etablering.  Stiftelsen har som hovedformål å være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Nord-Norge.

Eventuelle spørsmål rettes til
konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes, tel 90519774.

Tromsø, 1. mars 2011
SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker