NONG: Informasjonsbrev til eiere av egenkapitalbevis

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge foreslår at Representantskapet fatter vedtak om gjennomføring av emisjoner, fondsemisjon og splitt av bankens egenkapitalbevis. I den forbindelse har banken utarbeidet et informasjonsbrev til eiere av egenkapitalbevis i banken, tilgjengelig på bankens internettside på snn.no/om ossIR/presse.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner