NONG: Ny eierandelsbrøk

Det vises til gjennomførte emisjoner i SpareBank 1 Nord-Norge.
Egenkapitalbeviseiernes andel av morbankens egenkapital (egenkapitalbevisbrøken) er endret som følge av de gjennomførte emisjoner samt overførsel av midler fra Sparebankens fond til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. 
 
Ny egenkapitalbevisbrøk gjeldende fra 01.01.12 er beregnet til 42,43 %.  Ved fordeling av morbankens overskudd for 2011 er 6/12 av netto emisjonsbeløp medregnet i eierbrøken slik at egenkapitalbevisbrøk for regnskapsåret 2011 er beregnet til 38,74 %.
 
Tromsø, 27. juni 2011
 
Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes: +47 905 19 774
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner