NONG: Ny eierandelskapital registrert

Det vises til børsmelding 21. juni 2011 i forbindelse med gjennomført rettet emisjon i SpareBank 1 Nord-Norge. Banken har også konvertert 999 937 kroner av sparebankens fond gjennom utstedelse av 32 226 nye egenkapitalbevis som overføres vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Som følge av konverteringen øker eierandelskapitalen med 805 650 kroner, mens 194 323 overføres til overkursfondet. Dette er i tråd med vilkår som fremkommer i godkjenning fra Finanstilsynet. Det vises til børsmelding datert 14. april 2011.

 

Kapitalforhøyelsene i forbindelse med den rettede emisjonen samt konverteringen ble registrert i Foretaksregisteret 28. juni 2011 og banken har mottatt ny firmaattest i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Bankens eierandelskapital utgjør etter dette 1 655 224 675 kroner fordelt på 66 208 987 egenkapitalbevis à kr 25,- fullt innbetalt. De nye egenkapitalbevisene som er utstedt i forbindelse med den rettede emisjonen og konverteringen vil 29. juni 2011 bli overført til VPS-kontoene til hver enkelt tegner og samtidig bli notert på Oslo Børs.

 

Tromsø, 29. juni 2011

 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

 

Adm.dir. Hans Olav Karde:               +47 901 51981

 

Viseadm.dir. Oddmund Åsen:           +47 906 72 757

 

Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes:     +47 905 19 774

 

Om SpareBank 1 Nord-Norge:
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen.

 

Banken har en samlet kundebase på  ca.  244 000 personkunder,  ca.  36 500 bedriftskunder  inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og om lag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.

 

SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hovedkontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner