NONG: Ny eierandelskapital registrert

Det vises til børsmelding 1. juni 2011 i forbindelse med gjennomført fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge. Kapitalforhøyelsen i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen ble registrert i Foretaksregisteret 8. juni 2011 og banken har mottatt ny firmaattest i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Bankens eierandelskapital utgjør etter dette kr 1 552 379 675 fordelt på 62 095 187 egenkapitalbevis à kr 25,- fullt innbetalt. De nye egenkapitalbevisene som er utstedt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen vil 9. juni 2011 bli overført til VPS-kontoene til hver enkelt tegner og samtidig bli notert på Oslo Børs.

Tromsø, 9. juni 2011

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Adm.dir. Hans Olav Karde:                 +47 901 51981

Viseadm.dir. Oddmund Åsen:            + 47 906 72 757

Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes:     +47 905 19 774

Om SpareBank 1 Nord-Norge:

SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen.

Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og om lag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.

SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hoved-kontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner