NONG resultat 2.kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007:
Nord-norsk høykonjunktur gir godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

 Hovedtrekk (samme periode 2006):
 • Meget godt resultat
 • Driftsresultat før skatt på 459 mill kroner (377 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt på 19,9 % (18,3 %)
 • Resultat per grunnfondsbevis kr 11,93 (kr 8,46)             
 • Meget godt resultat for SpareBank 1 Gruppen AS.  Bankens andel av resultatet utgjør 116 mill kroner (69 mill      
 •     kroner)
 • Kostnadsprosent: 50,1 % (54,8 %)
 • Lave tap på utlån: Netto tap på 7 mill kroner (inntekt 2.kvartal 2006 på 5 mill kroner)
 • Samlet resultat fra finansielle investeringer på 139 mill kroner (61 mill kroner)
 • Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 13,0 % (10,3 %).  Regnskapet
 •     viser en utlånsvekst siste 12 måneder på 9,3 %
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 14,4 % (11,2 %)
 • Innskuddsdekning: 67,7 % (64,7 %)
 •  
   
  SpareBank 1 Nord-Norge fikk et driftsresultat før skatt på 459 millioner kroner per 2. kvartal i år. Dette er 82 millioner kroner bedre enn per 2. kvartal i fjor. -Vi har lagt bak oss et nytt halvår med høykonjunktur i Nord-Norge. Både næringsliv og privathusholdninger opplever gode tider, og for oss gir dette utslag i et godt bankresultat, sier administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
   
  Det er ingen tvil om at det går godt i Nord-Norge. Kundene både låner mer og setter mer penger i banken. SpareBank 1 Nord-Norge har en innskuddsvekst på 14,4 prosent i løpet av de siste 12 månedene, mens utlånsveksten er på 13 prosent i samme periode.
   
  Meget god vekst i personmarkedet
  -Dette er klare signaler på høy aktivitet. Det lånes til nye investeringer, samtidig som økte inntekter og økte avkastninger på investeringer resulterer i høyere innskudd, kommenterer Karde.
   
  Banken har god vekst i personmarkedet, der utlånsveksten var på 13 prosent og innskuddsveksten på 8,6 prosent.
   
  Øker innen næringsliv og offentlig sektor
  Banken kan også konstatere at en målrettet satsning på bedriftsmarkedet og offentlig sektor gir gode resultater. SpareBank 1 Nord-Norge har i løpet av det siste halve året vunnet flere anbudskonkurranser, og har blant annet fått de store bykommunene Alta og Tromsø som kunder. Fra før har banken blant andre Helse Nord og de tre fylkeskommunene på
  kundelisten. Bankens utlån til næringsliv og offentlig sektor økte med 12, 9 prosent i perioden, mens innskuddsøkningen herfra var på hele 20, 9 prosent.
   
  -Den gode veksten innen både personmarkedet, bedriftsmarkedet og offentlig sektor viser at vi er konkurransedyktige og at vi evner å tilby gode løsninger til hele markedet, sier Hans Olav Karde.
   
  Tjener på alliansesamarbeid
  SpareBank 1 Nord-Norge får et betydelig bidrag fra SpareBank 1 Gruppen, som banken eier sammen med de andre bankene i SpareBank 1-alliansen. Bankens andel av Gruppens resultat utgjør 116 millioner, noe som er 47 millioner mer enn for samme tid i fjor.
   
  Hovedstyret er meget godt fornøyd med resultatet per 2. kvartal 2007. Det vil fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter og en mer kostnadseffektiv drift.
   
  Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
   
  Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
  viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
   
   
  Om SpareBank 1 Nord-Norge
  SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
   
   
  Tromsø, 7. august 2007
  for SpareBank 1 Nord-Norge
   
  Leif-Arne Kristiansen
  informasjonssjef                                   

  Om oss

  Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.