Ny regiondirektør i SpareBank 1 Nord-Norge, region Helgeland

Hanne Nordgård er ansatt som ny regiondirektør i SpareBank 1 Nord-Norge, region Helgeland. Regionkontoret ligger i Mo i Rana.

Hanne Nordgård er 35 år, utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med supplering innen coaching og ledelse. Hun er i dag direktør i Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL), en stilling hun har innehatt siden 2004. Før hun tiltrådte denne stillingen var hun økonomisjef i samme organisasjon. Nordgård har tidligere vært økonomisjef i Nettbuss og Nettlast Helgeland, og prosjektleder i Produkt Person Storebrand, Oslo. Hun startet sin yrkeskarriere etter endt utdanning som trainee/lederkandidat i konsernstaben i Storebrand Oslo. Hun er også styremedlem i bankens hovedstyre.
 
Hanne Nordgård tiltrer stillingen som regiondirektør 1. januar 2008.
 
Region Helgeland, som dekker det geografiske området i Nordland sør for Saltfjellet til Nord-Trøndelags grenser, ble opprettet 1. januar i år. Tidligere lå dette området under region Nordland.  I den nye regionen, som blir ledet av Hanne Nordgård, inngår bankene Mo i Rana, Nesna, Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund. 
 
Region Helgeland er 1 av 5 regioner i SpareBank 1 Nord-Norge.  De øvrige er region Finnmark, region Troms, region Hålogaland (dekker Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten) og region Salten (tidligere del av region Nordland).
 
 
Tromsø, 4. september 2007
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner