Ny stiftelse for å opprettholde det samfunnsmessige eierskapet i SpareBank 1 Nord-Norge

Hovedstyret foreslår overfor bankens Representantskap at det opprettes en egen stiftelse som har som formål å bidra til at det opprettholdes et langsiktig samfunnsmessig eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge.

 

Framtidige kapitalutvidelser kan medføre en reduksjon i det samfunnsmessige eierskapet i banken.

 

Nytt lovverk har nå åpnet mulighet for at større deler av bankens overskudd kan tilføres den samfunnseide kapitalen. Dette er bakgrunnen for etablering av stiftelsen som får navnet Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. I 2010 foreslås stiftelsen tilført 30 millioner kroner, og det tas sikte på årlig tilførsel av kapital. Stiftelsen har mulighet til å tildele gaver.

 

Sparebankstiftelsen som skal være uavhengig av banken blir etablert i løpet av 2010.

 

 

 

 

 

Tromsø, 11. februar 2010

SpareBank 1 Nord-Norge

 

 

Kjell Kolbeinsen

informasjonsdirektør

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.