Nytt aktivt eierfond med fokus på vekstbedrifter i Norg-Norge

Næringslivet i Nord-Norge står overfor nye vekstmuligheter. Det nye aktive eierfondet Nord II skal investere i små og mellomstore selskaper i Nord-Norge, og blir det første aktive eierfondet med fokus på etablerte virksomheter i landsdelen. SpareBank 1 Nord-Norge og Argentum Fondsinvesteringer er hjørnesteinsinvestorer i fondet.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker