Nytt ansvarlig lån 100 millioner kroner

SpareBank 1 Nord-Norge legger ut et åpent ansvarlig lån på 100 millioner kroner med innbetaling 15. desember 2009 og forfall 15. desember 2019, med tilbakekjøpsrett for lånetaker 15. desember 2014. Tilrettelegger for lånet er SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Securities. Lånet har en flytende rente på 3 mnd Nibor + 2,40 % de første 5 årene, med step-up til 3 mnd + 3,15 % den neste 5 års-perioden dersom lånet løper videre. Formålet med låneopptaket er refinansiering av et ansvarlig lån som har innfrielsesrett i februar 2010.
 
Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes +47 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner