Nytt ansvarlig lån 300 millioner kroner

Sparebanken Nord-Norge legger ut et åpent ansvarlig lån på 300 millioner kroner med innbetaling  3.desember 2003 og forfall 3.desember 2013, med tilbakekjøpsrett for lånetaker 3.desember 2008. Tilrettelegger for lånet er Nordea Markets og Pareto Securities. Lånet har en fast rente på 6,03 % årlig de første 5 årene, og går over til flytende rente på 3 mnd.nibor + 2 % den neste 5 års perioden. Formålet med låneopptaket er refinansiering av ansvarlige lån som har "step-up" i januar og mars 2004. Sparebanken Nord-Norge har kjøpt tilbake 63 millioner kroner av obligasjonslånet NONG15 som vil bli innfridd i sin helhet 18.mars 2004.
 
Nærmere lånebeskrivelse

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner