Nytt hovedstyremedlem i SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge har fått et nytt medlem. Det nye medlemmet er Roar Dons fra Tromsø.
 
Dons har til nå vært 1. varamedlem til hovedstyret, men rykker opp som fast medlem til erstatning for Hanne Nordgaard. Nordgaard trer ut av hovedstyret fordi hun er ansatt i stillingen som regiondirektør for SpareBank 1 Nord-Norge på Helgeland, en stilling hun tiltrer 1. januar 2008.
 
Roar Dons er styreleder og eier i eiendomsselskapet A/S Pellerin, samt forretningsutvikler i Pellerin Utvikling AS. Dons er ut over dette styreleder for Destinasjon Tromsø/Visit Tromsø og Stiftelsen Nordlysfestivalen i Tromsø.
 
Roar Dons treffes på telefon 901 75 860.
 
                                              
Tromsø, 28. september 2007
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner