Nytt navn * korr

Sparebanken Nord-Norge har endret selskapets navn
til SpareBank 1 Nord-Norge. Det nye navnet er registrert
i Brønnøysundregistrene.  Selskapet vil fra og med 28.05.2008 (* korr) være registrert på Oslo Børs med nytt navn, SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Ticker og ISIN er uforandret.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner