Oppdatering: Vurderer utstedelse av Tier 1 og Tier 2 kapital

Det vises til børsmelding av 17. mars 2017, vedrørende mulig utstedelse og tilbakekjøp av ansvarlig lån og fondsobligasjonslån.

SpareBank 1 Nord-Norge (Banken) kan tilby å kjøpe tilbake deler eller hele det ansvarlige lånet NONG67 (ISIN: NO0010665334) til kurs 101,35 med oppgjør 4. april 2017 og deler eller inntil NOK 350 millioner av fondsobligasjonslånet NONG66 (ISIN: NO0010665342) til kurs 102,00 med oppgjør 4. april 2017 (i fellesskap omtalt som "De Eksisterende Lånene"). Tilbakekjøpet er betinget av den mulige utstedelsen av et evigvarende fondsobligasjonslån på inntil NOK 350 millioner og et tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil NOK 500 millioner (i felleskap omtalt som "De Nye Lånene") og beløp benyttet til å kjøpe tilbake obligasjoner under hver av de De Eksisterende Lånene kan ikke overstige korresponderende beløp utstedt under De Nye Lånene.

Nordea Markets, SpareBank 1 Nord-Norge Markets og SpareBank 1 Markets er tilretteleggere.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

CFO Rolf Eigil Bygdnes, tel: +47 905 19 774

Finanssjef Ronny Løvberg Sørensen, tel: + 47 971 05 220

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker