Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007 for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2007 for SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Gruppen AS, inviteres det til presentasjon:
 
tirsdag, 7. august 2007 kl. 17.00
 
Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo
 
 
 
Adm. direktør Terje Vareberg og konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø vil være
tilstede og presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 SR-Bank.
Adm. direktør Hans Olav Karde og konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes vil presentere
hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet for SpareBank 1 Nord-Norge og adm. direktør
Eldar Mathisen vil presentere regnskapet for SpareBank 1 Gruppen AS.  Møtet avholdes med
webcast.
 
Etter presentasjonen inviteres det til fjordtur med S/Y Frøia med avgang fra
Rådhusbryggen ca kl. 18.30. Retur ca kl. 22.00.
 
For påmelding til presentasjon og båttur, vennligst kontakt:
      Seri Berge                 telefon 51 50 95 50 eller e-mail:  seri.berge@sr-bank.no eller
      Kristin Krane            telefon 77 62 24 12 eller e-mail: kristin.krane@snn.no.
 
 
Med hilsen
SpareBank 1 SR-Bank           SpareBank 1 Nord-Norge            SpareBank 1 Gruppen AS
 
Terje Vareberg                             Hans Olav Karde                     Eldar Mathisen
Adm. direktør                                Adm. direktør                           Adm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker