Presentasjon foreløpig regnskap 2010

I forbindelse med fremleggelsen av foreløpig regnskap 2010 for SpareBank 1 Nord-Norge inviteres det til presentasjon

          tid:        onsdag 9. februar 2011 kl 17.00
          sted:    Shippingklubben, Haakon VIIs gt 1, Oslo

Møtet avholdes med webcast. Link vil bli lagt ut på www.snn.no under Investor Relations.

Presentasjonene holdes av administrerende direktør Hans Olav Karde.

Etter presentasjonen inviteres alle deltakere på middag hvor mølje (torsk, lever, rogn mv) står på menyen.

Av hensyn til middagen ber vi om påmelding innen 7. februar til arr@snn.no eller telefon 77 62 24 02.

Tromsø, 18. januar 2011
for SpareBank 1 Nord-Norge  
                                          

Stig-Arne Engen

kommunikasjonsdirektør  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner