Presseinvitasjon

SpareBank 1 Nord-Norges kulturpris for 2009 deles ut i dag onsdag, 28. januar kl. 1800. I denne forbindelse inviteres pressen til å overvære seremonien.

Utdelingen foretas som en del av Nordlysfestivalen og i forbindelse med konserten "Vær hilset, I damer"  i bankens festsal i Rødbanken, Storgata 65, Tromsø.

Prisen vil bli delt ut i starten av konserten.
 
Om SpareBank 1 Nord-Norges kulturfond
SpareBank 1 Nord-Norges kulturfond har som formål å fremme kulturlivet i Nord-Norge. Dette skjer ved å stille midler til disposisjon for et stipend til unge kunstnere og kulturarbeidere.
Stipendiet skal gå til et markant talent ikke eldre enn 25 år i stipendåret. Søkere må dokumentere kvalitet og vilje til å satse profesjonelt innenfor et område knyttet til kunst eller kulturhåndverk. Eksempler på kunstformer er dans, musikk, bildekunst, litteratur, film, teater og lignende.
 
Stipendet er på kroner 75 000,-, noe som gjør SpareBank 1 Nord-Norges kulturpris til en av de største som deles ut i Nord-Norge.
 
Tromsø, 28. januar 2009
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner