Presseinvitasjon:SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse - samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum

SpareBank 1 Nord-Norge har en betydelig kunstsamling, og banken har opprettet en egen kunststiftelse for å ivareta denne. Samlingen finnes hovedsakelig i bankens lokaler rundt om i landsdelen, men kunststiftelsen ser også på muligheten for å leie ut deler av samlingen. Til å begynne med vil ett av kunstverkene bli deponert hos Nordnorsk Kunstmuseum.
 
I denne anledningen har SpareBank 1 Nord-Norge og Nordnorsk Kunstmuseum gleden av å invitere til pressekonferanse:
 
Tid:     Mandag, 8. september klokken 1100.
Sted:  Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgata 1.
 
Styret i SpareBank 1 Nord-Norges kunstiftelse vil delta på pressekonferansen sammen med direktør Knut Ljøgodt ved Nordnorsk Kunstmuseum.
 
Vel møtt!
 
 
Tromsø, 5. september 2008
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Leif-Arne Kristiansen                                                 
informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner