Pressemelding: SpareBank 1 Nord-Norge forlenger ansettelsesavtalen med adm. dir

Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge har vedtatt å forlenge ansettelsesavtalen med adm. dir. Hans Olav Karde. Adm. dir hadde tidligere avtale om fratredelse ved fylte 62 år, dvs. pr. 31.12.2008. Avtalen er forlenget slik at fratredelse vil skje ved fylte 65 år, dvs. pr. 31.12.2011.
Eventuelle spørsmål kan rettes til hovedstyrets leder Kjell Olav Pettersen, tlf. 97 02 89 66.
 
Tromsø, 13. mars 2007
Kjell Kolbeinsen

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner