Pressemelding eFakturakunde nr. 1 million i Norge

Se vedlagte pressemeldinger samt bilde.
 
eFakturakunde nummer 1 million i Norge er registrert av BBS. Torleif Fagerli er kunde i SpareBank 1 Nord-Norge. Han tegnet eFakturaavtalen i bankens avdeling i Storfjord i Troms. F.v. banksjef CM Pål B. Sørensen i SpareBank 1 Nord-Norge, Torleif Fagerli og salgssjef Tove Havn Skorge i BBS.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.