Rentebunnen kan være nådd

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag besluttet å sette opp boliglånsrenten med inntil 0,15 prosentpoeng.

– Det er flere indikasjoner på at rentebunnen nå er nådd. Våre finansieringskostnader øker, og det medvirker til at vi nå velger å øke rentene, sier konsernsjef Jan-Frode Janson

­En rekke banker har satt opp renten den siste tiden.

– Prisen på penger har endret seg, og det er en tett kobling mellom bankenes økte innlånskostnad og renteøkning. Dette gjelder også for oss, sier Janson

Boliglånsrentene har de siste årene vært på et historisk lavt nivå. Janson tror rentene fortsatt vil holdes lave:

– Økningene vi nå ser er å anse som små justeringer. I realiteten har vi hatt negative realrenter i en lengre periode.

For nye kunder trer endringene umiddelbart i kraft. For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 16. januar 2017.

Ny beste veiledende rente blir 2,05 %


Kontakt:
Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, 951 26 576

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner