Representantskapsmøte 11. mars

REPRESENTANTSKAPSMØTE
 
 
Det innkalles til representantskapsmøte
 
tirsdag 11. mars 2008 kl 13.00
på Rica Hotel Alta
 
Til behandling foreligger:
 
sak   1/2008      Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner
sak   2/2008      Årsoppgjøret 2007
sak   3/2008      Disposisjon av gavefondet
sak   4/2008      Revisjonshonorar 2007
sak   5/2008      Kontrollkomitéens melding
sak   6/2008      Utbytteemisjon
sak   7/2008      Kjøp/pant egne grunnfondsbevis
sak   8/2008      Opptak av ansvarlig lån
sak   9/2008      Vedtektsendringer
sak 10/2008      Instrukser for hovedstyret og regionstyrene
Saksdokumentene følger vedlagt.
I dette representantskapsmøtet deltar det gamle representantskapet, kalt Representantskapet 2007, se vedlagte oversikt. De som ønsker å delta som observatører fra det "nye" representantskapet er velkommen.
Den etterfølgende dag, onsdag 12. mars, møter det nye representantskapet, slik det er sammensatt etter valgene tidligere i år. Dette vil fremgå av særskilt innkalling.
Det vises for øvrig til vedlagte opplegg for møtedagene.   Vel møtt!
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
Sparebanken Nord-Norge
Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                       Hans Olav Karde
Representantskapets leder                                                       Adm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner