Representantskapsmøte 12. mars

REPRESENTANTSKAPSMØTE
 
Det innkalles til representantskapsmøte
 
onsdag 12. mars 2008 kl 09.30
på Rica Hotel Alta
 Til behandling foreligger:
 
sak  11/2008   Valg av tillitsvalgte
sak  12/2008   Valg av ansvarlig revisor
sak  13/2008   Honorar
sak  14/2008   Vedtektsendringer (2. gangs behandling)
 Saksdokumentene følger vedlagt.
I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2008, se vedlagte oversikt.  Forøvrig er alle som deltar 11. mars invitert som observatører på dette møtet.
  Vel møtt!
 
 
Med vennlig hilsen
Sparebanken Nord-Norge
Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                      Hans Olav Karde
Representantskapets leder                                                      Adm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner