Resultatutsikter SpareBank 1 Nord-Norge

Negativt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS, hvor SpareBank 1 Nord-Norge har en eierandel på 19,5 prosent, forventer et negativt resultat etter skatt i 2008 på mellom 600 og 800 millioner kroner. Underskuddet er i sin helhet knyttet til datterselskapet SpareBank 1 Livsforsikring. Alle øvrige datterselskaper i konsernet leverer positive resultater for året 2008.
 
For øvrig vises det til egen melding fra SpareBank 1 Gruppen.
 
Ovennevnte vil medføre et negativt resultatbidrag i SpareBank 1 Nord-Norge sitt konsernregnskap på mellom 117 mill kroner og 156 mill kroner.  Til sammenligning var resultatbidraget fra SpareBank 1 Gruppen AS for regnskapsåret 2007 for konsernet SpareBank 1 Nord-Norge positivt med 229 mill kroner.  I morbankens resultatregnskap vil kun mottatt utbytte fra SpareBank 1 Gruppen AS føres.
 
 
Kjøpet av Glitnir Bank ASA
I forbindelse med overtakelsen av Glitnir Bank ASA, nå BNBank ASA, vil SpareBank 1 Nord-Norge inntektsføre en badwill på om lag 400 millioner kroner i sitt konsernregnskap for 2008. SpareBank 1 Nord-Norge eier 20 prosent av aksjene i BNBank ASA.  Badwill vil ikke føres i morbankens resultatregnskap.
 
Et konsortium av SpareBank 1-bankene overtok BNBank ASA i desember 2008 for 300 millioner kroner.
 
Badwill fremkommer som et resultat av vurdert verdi av BNBank ASA pr 31.12.08 fratrukket kjøpspris.                  
 
  
Tromsø, 16. januar 2009
  
 
Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes, tlf +47 905 19774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner