Skaper arenaen for nordnorsk verdiskaping

SpareBank 1 Nord-Norge, NHO og LO samler i september 2014 nordnorske beslutningstakere innenfor privat og offentlig sektor i Bodø. Der skal de sette agendaen for fremtidig verdiskaping i Nord-Norge.

- SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens egen bank. Til høsten etablerer vi en arena for nordnorske næringslivsledere, politikere og byråkrater hvor vi sammen skal sette agendaen og legge grunnlag for den videre utviklingen i landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Agenda Nord-Norge arrangeres av SpareBank 1 Nord-Norge i samarbeid med NHO Nord-Norge og LO Nord-Norge. Målsetningen med arenaen er at deltakere fra hele landsdelen sammen skal finne, utvikle og realisere viktige forutsetninger for verdiskapning i Nord-Norge.

- Den nordnorske landsdelen har gjennom sine naturgitte ressurser et stort potensial for verdiskaping. Å realisere dette potensialet krever felles innsats og felles forpliktelse fra næringsliv, offentlig forvaltning og kunnskapsmiljøene i landsdelen, sier Janson.

Agenda Nord-Norge legges opp som et lunsj til lunsj arrangement, der første dag trekker opp perspektivene for verdiskapning i Nord-Norge. Dag to vi bli en møteplass hvor sentrale beslutningstakere i landsdelen inviteres til drøftinger rundt viktige initiativ som løfter nordnorsk verdiskapning. For SpareBank 1 Nord-Norge og samarbeidspartnerne er det et poeng at Agenda Nord-Norge skal lede fram til konkrete resultater som kan bidra til utvikling av landsdelen.

- SpareBank 1 Nord-Norge ønsker sammen med NHO og LO å skape en arena hvor vi sammen jobber fram konkrete tiltak som vil utløse økt vekst og verdiskaping i landsdelen. Etter samlingen skal det foreligge konkrete forpliktelser som deltakerne skal arbeide videre med, sier Janson.

Agenda Nord-Norge presenteres for nordnorske beslutningstakere på NHOs arrangement Nord-Norge Kvelden i Oslo i dag 7. januar 2014. Agenda Nord-Norge vil bli et årlig arrangement og skal arrangeres på ulike steder i landsdelen. Første samling finner sted i Bodø i begynnelsen av september 2014.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, SpareBank 1 Nord-Norge, mobil 909 75 183
Regiondirektør Trond Skotvold, NHO Troms og Svalbard, mobil 918 84 035
Distriktssekretær Rita Lekang, LO Nordland, mobil 915 47 929

Tromsø, 7. januar 2014
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om SpareBank 1 Nord-Norge:

SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle  tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder.

Banken er representert gjennom 73 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har i tillegg en datterbank i Russland med kontorer i Murmansk og St. Petersburg.  

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Multimedia

Multimedia