Solid resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge har så langt ikke registrert negative effekter etter omslaget i norsk økonomi. I dag legger banken fram et solid resultat på 684 millioner kroner før skatt per andre kvartal.

SpareBank 1 Nord-Norge forklarer det gode resultatet med god drift, moderate tap og god økonomisk utvikling for landsdelen.

- Vi har så langt ikke registrert negative effekter fra omslaget i norsk økonomi. Tvert om har SpareBank 1 Nord-Norge tro på fortsatt vekst for nordnorsk næringsliv. Hovedårsaken er sterk utvikling for eksportnæringene, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Skal vinne kampen om nordnorske boliglån

Mens nordnorsk næringsliv vokser, intensiverer banken innsatsen mot bedriftsmarkedet. Samtidig skjerper SpareBank 1 Nord-Norge kampen om de nordnorske boliglånskundene.

- Konkurransen om boliglånskundene er i andre kvartal blitt ytterligere skjerpet. SpareBank 1 Nord-Norge skal vinne kampen om de nordnorske boliglånene med konkurransedyktige rentebetingelser i hele landsdelen, sier Janson.

Moderniserer konsernet

Nå moderniserer også landsdelsbanken sin virksomheten for å kunne tilby best mulig tjenester til de nordnorske kundene.

- Kundeadferden er i hurtig endring. Gjennom den landsdelsdekkende SpareBank 1 Alliansen investeres det tungt i teknologi. Vi jobber samtidig med å forenkle våre prosesser og utnytte konsernbredden og tilstedeværelsen. Som resten av næringslivet i nord, er vi avhengige av å levere tjenester i verdensklasse, sier Janson som også er styreleder for SpareBank 1 Alliansen.

Følger veksten i landsdelen

Landsdelsbanken har en kapitaldekning på 13 prosent per andre kvartal. Dette er godt innenfor myndighetenes krav til egenkapital i finansbransjen.

- SpareBank 1 Nord-Norge har høy egenkapital. Dette gjør oss i stand til å håndtere skjerpede myndighetskrav og følge veksten i landsdelen, sier Janson.

Du kan lese mer om resultatet per andre kvartal på snn.no

K
onsernsjef Jan-Frode Janson er tilgjengelig for kommentar på telefon frem til klokken 10.00 i dag. Etter dette, kontakt kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen for å gjøre avtale. 

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001            

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.