SpareBank 1-bankene kjøper Glitnir Bank ASA

Bankene i SpareBank 1-alliansen erverver samtlige aksjer i Glitnir Bank for 300 millioner kroner. Virksomheten i Glitnir Bank vil inntil videre bli videreført med hovedkontor i Trondheim.

Den nye eieren av Glitnir Bank er SpareBank 1 SMN (eierandel på 25 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (20 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (20 prosent), 16 samarbeidende sparebanker (20 prosent) og Sparebanken Hedmark (15 prosent). Disse bankene er også eiere av SpareBank 1 Gruppen.
 
Glitnir Bank har virksomhet i Trondheim, Oslo, Ålesund og Fosnavåg. Banken har 160 ansatte og en samlet utlånsportefølje på 47 milliarder kroner. Også datterselskapet Glitnir Factoring i Ålesund med 26 ansatte er en del av overtakelsen.
 
Glitnir Banks datterselskaper Glitnir Privatøkonomi og Glitnir Eiendomsfinans er solgt til representanter for selskapenes ledelse. 
 
Transaksjonen er konsesjonsbetinget. Søknad om konsesjon vil bli fremmet innen kort tid. Vilkårene for gjennomføring av avtalen forventes å foreligge før 30. november 2008.
 
Tromsø, 21. oktober 2008.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner