SpareBank 1 gir 12 millioner kroner til Tromsø 2018 (Pressemelding)

SpareBank 1 går inn som samarbeidspartner for OL-organisasjonen Tromsø 2018 og vil frem til 2011 bidra med totalt 12 millioner kroner til arbeidet med å få OL til Norge og Tromsø.

Til nå har SpareBank 1 Nord-Norge vært en sentral støttespiller for Tromsø 2018. Det lokale SpareBank 1-konsernet får nå med seg SpareBank 1 Gruppen, noe som betyr at hele SpareBank 1 Alliansen stiller seg bak arbeidet med å få OL til Tromsø.
 
-Vi som husker OL på Lillehammer husker den sterke optimismen og dugnadsånden som lå bak arrangementet. Et nytt OL i Norge blir helt klart en nasjonal begivenhet, og det er derfor naturlig for oss å ha et nasjonalt engasjement rundt forberedelsene også, sier administrerende direktør Eldar Mathisen i SpareBank 1 Gruppen.
 
SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Nord-Norge vil til sammen bidra med 3 millioner kroner i året frem til 2011. Da avgjør IOC hvem som skal arrangere OL i 2018.
 
-Vi ser på både det nasjonale og det regionale perspektivet når vi velger å støtte prosjektet videre. Det handler om å utvikle infrastrukturen, næringslivet og reiselivet, og om å vise Norge fra sin aller beste side. Dette er selvfølgelig spennende for oss som en stor regional aktør, sier informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
 
Om SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS er et selvstendig finanskonsern eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) og LO/fagforbund LO (10 %). SpareBank 1 Gruppen, etablert i 1996, driver de felleseide produktselskapene, samordner prosjektene, forvalter merkevaren i SpareBank 1-alliansen.
 
SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap i et finanskonsern, som eier 100 % av SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Medlemskort, samt 24,5 % i First Securities og 90 % i Actor Fordringsforvaltning. I alliansen inngår også EiendomsMegler 1-kjeden.
 
 
Tromsø, 9. oktober 2007
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør                           

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner